Monthly Archives: May 2022

VIDS: ‘Lange termijn arbeidsmarktbeleid houdt geen rekening met rechten Inheemsen’

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is kritisch over het conceptrapport, “Suriname Long Term Labour Market Policy 2022-2025”, dat bedoeld is voor het vaststellen van een lange termijnarbeidsmarktbeleid. Dit wordt momenteel gemaakt door het ministerie van Arbeid en Jeugdzaken, met ondersteuning van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO.

De organisatie van het traditioneel gezag van de Inheemse volken stelt vast dat de overheid met dit rapport geen rekening houdt met de rechten en omstandigheden van Inheemse volken en tribale volken, ondanks er duidelijke conventies, vonnissen en standaarden daarover bestaan, onder andere van de ILO zelf (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 No. 169).

Dit verdrag erkent het recht van Inheemse volken op zelfbeschikking binnen een natiestaat, terwijl het normen stelt voor nationale regeringen met betrekking tot de economische, sociaal-culturele en politieke rechten van Inheemse volkeren, inclusief het recht op grond. Het verdrag heeft tot doel het elimineren van discriminerende praktijken die van invloed zijn op deze mensen en volken, en hen in staat stellen deel te nemen aan de besluitvorming die van invloed is op hun leven. Bij het analyseren van het beleidsrapport over de langetermijnarbeidsmarkt blijkt dat er nauwelijks aandacht aan de rechten en specifieke omstandigheden van de Inheemse volken wordt geschonken.

VIDS Apprenticeship Klimaatverandering

Met ondersteuning van de organisatie Open Society Foundations kan VIDS een apprenticeship programma (stage/trainingsprogramma) uitvoeren, waarbinnen twee personen de mogelijkheid krijgen om voor ten minste één jaar, met mogelijkheid voor verlenging met nog een jaar bij prestaties naar wederzijdse tevredenheid, een “training on the job” traject te doorlopen bij VIDS.  Hiermee wordt er voor en door VIDS, en voor de gehele Inheemse gemeenschap van Suriname, geïnvesteerd in kadervorming, in dit geval op het gebied van klimaatverandering.

Het algemeen doel van dit programma is om meer kaders te vormen die ingezet kunnen worden om de doelen van VIDS te helpen bereiken, in het bijzonder beleidsbeïnvloeding ter verbetering van de rechten en positie van Inheemse volken in Suriname.


Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief tot uiterlijk woensdag 25 mei 2022 inleveren via e-mail op het adres infovids@vids.sr, vergezeld van een curriculum vitae. In de Terms of Reference die u kunt downloaden, leest u de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen om te kunnen solliciteren.