Monthly Archives: October 2019

Inheemse volken vragen respect en erkenning als beste bewakers voor natuurbehoud

Inheemse Volken willen respect en erkenning van de wijze waarop wij met moeder aarde omgaan en onze natuurlijke omgeving in stand houden. Tijdens de conferentie in Peru van 13 – 18 oktober 2019 werd gesproken over beschermde gebieden. Inheemsen uit Latijns America en het Caraïbisch gebied hebben gedemonstreerd hoe wij onze gebieden in stand houden. Met ondersteuning van IUCN, de grootste milieu organisatie die in de wereld over beschermde gebieden gaat, en het ICCA consortium (Indigenous and Local Communities Conservation Areas) dat als eerste wereldwijd opkwam voor de inheemse bestuurssystemen voor het beschermen van traditionele leefgebieden, hebben Inheemse vertegenwoordigers uit Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied met elkaar gepraat over het versterken van onze eigen structuren en erkenning daarvan door nationale overheden.

Indiening wetsontwerpen grondenrechten en andere rechten

Vandaag, 1 oktober 2019, zijn de concepten van de wetsvoorstellen over de grondenrechten en andere rechten van inheemse en tribale volken bij de minister van Regionale Ontwikkeling ingediend.  Het gaat om twee voorstellen, namelijk een wetsvoorstel over de collectieve rechten van inheemse en tribale volken, inclusief grondenrechten, en een voorstel voor het wijzigen van de Grondwet.

Deze wetsvoorstellen zijn het resultaat van het werk van het Managementteam en drie technische commissies, namelijk de Commissie Wetsvoorstellen, de Commissie Demarcatie en de Commissie Bewustwording, die vorig jaar november werden ingesteld door de minister van RO.  Dit managementteam moet het “Stappenplan” uitvoeren, dat werd gemaakt door de presidentiële commissies voor grondenrechten.  Die commissies werden in 2016 ingesteld, nadat VIDS een manifestatie had georganiseerd op 9 augustus 2016 waarin we de uitvoering van het OAS-vonnis eisten en erkenning van onze rechten als inheemse volken.