Conferenties

Agendapunten:

 1. 25-jarig bestaan VIDS
 2. Goedkeuring Verslag Bestuur VIDS en Bureau VIDS
 3. Goedkeuring Meerjarenprogramma en Resultaatgebieden
  Wettelijke erkenning rechten van Inheemse Volken Versterking Inheemse Bestuurssystemen
  Autonome Duurzame Gemeenschapsontwikkeling
  Onderwijs en Cultuur, Sociaalmaatschappelijke Participatie
 4. Nieuw VIDS-bestuur
 5. Dank aan gastdorp, donoren en bijdragende dorpen

Zesde resolutie te Galibi nov 2012

Vijfde resolutie te Washabo, Apoera en Section nov 2005

Vierde resolutie te Powakka sept 2001