Monthly Archives: August 2019

Indigenous Navigator Initiative nu ook in uitvoering in Tepu

Pelelu Tepu – Twaalf ogen kijken aandachtig. Met stift en overflap worden de beginstappen aangegeven van het Indigenous Navigator Initiative in Pelelu Tepu, afgekort Tepu, aan de Boven-Tapanahonyrivier. Dit Trio inheemsdorp ligt zuidwaarts op een uur en een kwartier vliegen van hoofdstad Paramaribo. Voor de lokale uitvoering van het project hebben zich hiervoor zes dames aangemeld – geen enkele heer. Dorpshoofd Moshesi Sanaupe die de selectie deed, heeft hiervoor zijn redenen. Na de kennismaking ‘begint’ het werk met de uitreiking van schrift en pen. Op de eerste dag worden zaken zoals ethiek, aanpak en werkwijze besproken. Wat bij stadsjongeren normaal en vlot zou verlopen, heeft hier in deze geïsoleerde wereld een ander en geduldig aanpak nodig. Gelukkig is dorpshoofd Moshesi ook aanwezig om het proces te helpen leiden. Het team van VIDS, bestaande uit Carla Madsian en Pauline France, wordt met medewerking van het Amazon Conservation Team (ACT) ondersteund door de Trio vertaler Maike Jaachpi.     

Toespraak van de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) Ter gelegenheid van de Nationale Dag der Inheemsen en Internationale Dag der Inheemse Volken

9 augustus 2019

Pierrekondre, district Para

Geachte aanwezigen,

Het is voor mij een groot genoegen u vandaag toe te spreken, op deze Nationale Dag der Inheemsen en Internationale Dag der Inheemse Volken.  Allereerst willen we de hele Surinaamse samenleving en in het bijzonder de inheemse gemeenschap feliciteren met deze dag.  Tegelijkertijd feliciteren we een ieder met de herdenking van de Javaanse Immigratie die ook vandaag herdacht wordt.

Als VIDS hebben we gemeend om dit jaar speciale aandacht te besteden aan een belangrijk aspect van onze cultuur, namelijk ons traditioneel eten!  Eten is in alle culturen een enorm belangrijk aspect.  Het is allereerst een voorwaarde voor het bestaan van een mens en van een volk.  Zonder eten gaan we dood, en daarom is het nodig dat we verzekerd zijn van gezond eten.  Dat staat bekend als “voedselzekerheid”.  En ons traditioneel eten is supergezond, zoals u straks ook van de deskundigen zult horen.  Het is gewoon natuurlijk, letterlijk deel van de natuur, zonder allerlei moderne toevoegingen, chemicaliën of genetische manipulatie.