Monthly Archives: November 2016

DEBAT OVER DE RECHTEN VAN DE INHEEMSE VOLKEN

Paneldiscussie

Op vrijdag 18 november j.l. werd een debat over de rechten van inheemse volken gehouden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit debat werd speciaal georganiseerd voor de studenten van de Universiteit. Het doel van dit debat was om meer bewustwording te creëren onder universiteitsstudenten over de rechten van inheemse volken.

Volgens Dr. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de universiteit die de opening verrichtte, wordt er onvoldoende aandacht besteed aan dit onderwerp binnen academische kringen. De keynote speaker was Astrid Boedhoe, onlangs afgestudeerd van de Bachelor Rechten opleiding. Haar bachelor thesis was gericht op grondenrechten. Ze is nu bezig met haar Masterstudie in Surinaams Recht. Bekijk hier de thesis Astrid Boedhoe thesis Grondenrechten

Protest dorp Maho

Protest Maho 1

Het Inheemse dorp Maho in het district Saramacca is in opstand gekomen tegen zandafgravingen en wegaanleggingen in hun traditioneel woongebied. Ondersteund door dorpshoofden uit andere delen van het land werd vandaag, dinsdag 15 november 2016, geëist dat de nieuwste indringers die de weg naar hun kostgrondjes hebben vernield, worden verwijderd. Na diplomatiek overleg tussen een vertegenwoordiging van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en het dorpsbestuur van Maho met de districtscommissaris van Saramacca, is overeengekomen om met de nodige documenten over uitgegeven grond om de tafel te gaan. De werkzaamheden van de vermeende grondeigenaar zullen voorlopig worden stopgezet.

zandafgraving Maho

Foto’s: Protest Maho en zandafgraving in Maho