Monthly Archives: February 2024

Powakka, een voortzetting van aantasting van de fundamentele rechten van Inheemse Volken door de overheid

Rectificatie

In bovenstaand artikel is Steven Jakaoemo aangeduid als de advokaat van Patricia Sabajo. Dit is niet juist. Mr. Antoon Karg is de advokaat. Mr. Jakaoemo zegt geen rol te hebben in het rechtsproces.