Monthly Archives: September 2022

Elektriciteit in Post Utrecht: “dit is jullie feest”

Op 23 september werd de elektriciteitsvoorziening in Post Utrecht, een dorp aan de Nickerierivier, feestelijk geopend door dorpshoofd Dorothy Marius-Lambert, vicepresident Ronnie Brunswijk en districtscommissaris Senrita Gobardhan. Eindelijk was het zover dat het dorp dat recht tegenover Wageningen ligt, niet alleen hoeft te kijken naar het licht aan de overkant, maar nu ook 1×24 uur over stroom kan beschikken.

“Het is een droom die werkelijkheid wordt”, zei Carla Madsian, projectcoördinator bij VIDS die heeft betaald voor de plaatsing van de transformator en aansluiting. Dit werd mogelijk gemaakt door de Indigenous Navigator, een wereldwijd programma dat gefinancierd werd door de EU en waar VIDS aan deelnam van 2017 tot 2021. Binnen dit programma namen 15 Inheemse gemeenschappen, waaronder Post Utrecht, deel aan het project “Monitoren van de rechten van Inheemse volken en de SDGs (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) toepasselijk maken voor Inheemse volken”.

Projectpartners bij de aansluiting van Post Utrecht op het elektriciteitsnet: VIDS, EBS en Post Utrecht