Monthly Archives: July 2021

Overlijdensbericht Kapitein Theo B. Jubitana

Kapitein Theo Jubitana

Met diepe smart geeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) kennis van het heengaan van
Theodoris Bernardus Jubitana
Voorzitter van VIDS en dorpshoofd van Hollandse
Kamp, in de leeftijd van 56 jaar.