About us

VIDS als organisatie is uitgegroeid van een kleine kern van toegewijde personen naar een standvastige, breed gedragen en representatieve inheemse organisatie die een duidelijke stem heeft binnen beleidsvorming en -uitvoering waar het gaat om de rechten en belangen van de inheemse volken van Suriname, en bovendien ook een duidelijke richting aangeeft en volgt wat betreft haar eigen leden en “achterban”. VIDS is erkend als de gesprekspartner van de regering als het gaat om de inheemsen in Suriname, hetgeen ook geldt voor andere instellingen en organisaties, inclusief internationale milieu- en donororganisaties. De inheemse gemeenschap ondersteunt VIDS als de eigen, leidende organisatie; VIDS bestaat immers uit vertegenwoordigers die door het volk zelf zijn aangewezen.