Dorpen en Dorpsbesturen

Suriname is het woongebied van vier grote inheemse volken. Deze zijn de Kari’na (Caraïben), Lokono (Arowakken), Trio (Tiriyo,Tarëno) en Wayana. Bij de Trio’s wonen ook kleinere groepen van andere volken, waaronder de Akurio, Wai-Wai, Katuena/Tunayana, Mawayana, Pireuyana, Sikiiyana, Okomoyana, Alamayana, Maraso, Sirewu en Sakëta. En in de Wayana dorpen wonen ook inheemsen van het Apalai volk.