VIDS Apprenticeship Klimaatverandering

Met ondersteuning van de organisatie Open Society Foundations kan VIDS een apprenticeship programma (stage/trainingsprogramma) uitvoeren, waarbinnen twee personen de mogelijkheid krijgen om voor ten minste één jaar, met mogelijkheid voor verlenging met nog een jaar bij prestaties naar wederzijdse tevredenheid, een “training on the job” traject te doorlopen bij VIDS.  Hiermee wordt er voor en door VIDS, en voor de gehele Inheemse gemeenschap van Suriname, geïnvesteerd in kadervorming, in dit geval op het gebied van klimaatverandering.

Het algemeen doel van dit programma is om meer kaders te vormen die ingezet kunnen worden om de doelen van VIDS te helpen bereiken, in het bijzonder beleidsbeïnvloeding ter verbetering van de rechten en positie van Inheemse volken in Suriname.


Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief tot uiterlijk woensdag 25 mei 2022 inleveren via e-mail op het adres infovids@vids.sr, vergezeld van een curriculum vitae. In de Terms of Reference die u kunt downloaden, leest u de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen om te kunnen solliciteren.

Bijdrage VIDS aan de Webinar: KLIMAATKANSEN VOOR SURINAME

Bijdrage dorpshoofd Joan van der Bosch

Ik wil u graag vertellen over mijn dorp Pikin Poika. Onlangs werden we opgeschikt omdat we ontdekten dat er illegale houtkap had plaatsgevonden in ons traditioneel Inheemse gebied. Nadat wij SBB hiervan op de hoogte hadden gesteld, kregen we te horen dat de houtkap inderdaad plaats had gevonden op domeingrond. Natuurlijk was mijn eerste reactie om de SBB-heren uit te leggen dat het ons gebied was, dat van mijn dorp. Dus zou ik de reeds gevelde bomen ter beschikking stellen aan mijn dorpelingen die dringend behoefte hadden aan materiaal voor woningbouw. Ik schrok van de reactie van SBB die namelijk stelde dat zij het hout aan de procureur zouden geven voor verkoop en dat mijn actie een criminele daad zou zijn! Helaas is er niets gebeurd. Ook mijn aangifte bij de politie voor deze illegale handelingen hebben niets uitgehaald.

Vanuit VIDS hebben we aandacht besteed aan klimaatverandering en REDD+ en ik ben er van overtuigd dat wij in het dorp goed handelen. We doen niet aan houtkap maar proberen op andere manieren aan inkomsten te komen. We doen aan landbouw en maken gebruik van bosbijprodukten voor eigen gebruik en verkoop. Ik dacht dat het beleid van de overheid ook gericht was op het beschermen en behoud van het bos maar daar merk ik niets van.

Wereldwijd zijn wij de beste beschermers van onze grondgebieden. Ik volg de regels van mijn voorouders en bescherm het bos in ons gebied. Wij gebruiken onze gronden om landbouw uit te voeren en we merken natuurlijk de invloeden van klimaatverandering. De seizoenen veranderen en we kunnen niet rekenen op regen in de regentijd en soms loopt de regentijd over in de droge tijd en bestaat er geen droge tijd. Daardoor moeten wij ons aanpassen en we maken gebruik van onze traditionele kennis om dat te doen. We willen ook nieuwe methoden gebruiken en staan open voor nieuwe duurzame activiteiten om inkomsten te verdienen. We weten dat we onze bomen die we nog hebben in ons gebied niet zullen omkappen al zou ons dat financieel kunnen helpen. We weten dat we andere manieren moeten zoeken en we zetten ons daarvoor in.

Inheemse Volken beschikken niet over kapitaal en we hebben geen politieke macht, maar wij zijn wel machtig en krachtig door de kennis die we over de natuur hebben, en de natuur is oneindig. De natuur is vereeuwigd door de schepping. Geld is door de mens gemaakt en het heeft een begin en een einde. Door het overvloedige geld van de rijke landen is de wereld vandaag de dag de dupe geworden van klimaatverandering.