Monthly Archives: April 2021

Rapport aan VN onthult nalatigheid van de Surinaamse regering om de rechten van Inheemse volken te respecteren

(Paramaribo) – De Surinaamse regering heeft structureel niet voldaan aan haar mensenrechtenverplichtingen jegens Suriname ’s inheemse volkeren, dat is de conclusie van een ingezonden rapport van Stichting Mulokot, VIDS en Cultural Survival aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de Universal Periodic Review (UPR) van Suriname, die gepland staat voor november 2021.

Tijdens de vorige UPR-cyclus in 2016 steunde Suriname de aanbevelingen van verschillende landen die waren gericht op het verbeteren van de situatie van inheemse volkeren en het waarborgen van hun rechten, onder meer door hun rechten op het behoud van inheems land, inheemse cultuur en hulpbronnen te respecteren, en door maatregelen te versterken om gelijkheid te waarborgen op het gebied van gezondheid, onderwijs en huisvesting. De regering heeft op deze punten echter geen vooruitgang geboekt.

Voorlichting over Covid-19 vaccin hoognodig

De voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Theodoris Jubitana, pleit voor verbetering van de communicatie met en in de dorpen. Aangezien deze te wensen overlaat, wenden de mensen zich tot informatie op sociale media. “Het internet en de radio- en televisieontvangst in vele dorpen zijn zwak, waardoor de mensen weinig informatie krijgen over het coronavirus en het vaccin”, zegt Jubitana.

De Inheemse leider doet een beroep op zijn volk om zich eerst te laten voorlichten door officiële instanties om daarna een goed overwogen besluit te nemen. Dorpshoofden hebben in zoommeetings met de gezondheidsautoriteiten aanbevolen om dorpelingen te trainen die op hun beurt huisbezoeken doen om mensen in de gemeenschappen te informeren over onder andere het vaccin.

De Inheemsen in Paramaribo en de omliggende districten blijken zeer sceptisch tegenover het Covid-19 vaccin. De informatie op sociale media over de ernstige bijwerkingen van het vaccin, heeft de mensen huiverig gemaakt. “Daarom moet deze issue goed uitgekristalliseerd worden door de overheid. Artsen van bijvoorbeeld Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst moeten uitleggen wat het vaccin inhoudt en wat de risico’s hiervan zijn. Ook moet uitgelegd worden wie kwetsbaar is voor het prikje en wat de bijwerkingen zijn, want dat is nog heel vaag”, vindt de VIDS-voorzitter.

Meer hierover leest u in de elfde editie van Maraka, het nieuwsblad van VIDS.