Monthly Archives: December 2019

Voorbeeld van een zinvol engagement proces – een verhaal

Herhaalde rapportages vanuit het binnenland over de vervuiling van het drinkwater aldaar, baren ambtenaar meneer Wani F Jepi zorgen. Hij bespreekt dit met de leidinggevende van zijn ministerie en krijgt groen licht om te bekijken wat de mogelijke oplossingsmodellen kunnen zijn. Alvorens over te gaan tot het schrijven van een projectvoorstel besluit meneer Jepi eerst contact te leggen met het dorp Meni Bifo Idu waarvan hij vernam dat de drinkwatersituatie aldaar vrij ernstig is.

Het leggen van contact en het maken van een afspraak

Meneer Jepi komt via het Bureau van KAMPOS (voor marrons en VIDS voor Inheemse volken) aan het nummer van de Kapitein van het dorp Meni Bifo Idu. Tijdens het telefoongesprek met kapitein Nowtu vertelt meneer Jepi dat hij vanuit rapportage die op het ministerie is ontvangen, vernomen heeft dat de situatie met betrekking tot het drinkwater van het dorp vrij ernstig is. Kapitein Nowtu bevestigt de rapportages. Meneer Jepi geeft aan dat het ministerie samen met het dorp wil bekijken wat de mogelijke oplossingen voor het drinkwater probleem kunnen zijn. Hij informeert bij kapitein Nowtu wanneer een delegatie van het ministerie door het dorp ontvangen kan worden.