Strijd voor erkenning collectieve rechten wordt geïntensiveerd

Fight for recognition of collective rights intensifies