Brochures en Handouts

Download hier de VIDS Brochure VIDS Brochure Suriname Gedeeld of Verdeeld

Suriname: Gedeeld of Verdeeld. Autonomie binnen Grenzen

 Handout 1: Algemeen

De Inheemse Volken van Suriname zijn de oorspronkelijke volken van deze regio die al hier woonden nog voordat er immigranten uit andere delen van de wereld hiernaartoe kwamen. De eerste kolonisatoren hebben veel wreedheden tegenover de Inheemsen gepleegd, vanaf omkoping, kerstening en cultuurvernietiging, tot en met slavernij en uitmoording van grote delen van deze volken. Veel dorpen zijn noodgedwongen gevlucht en soms meermalen verhuisd. In de loop van de eeuwen veranderde ook de staatsrechtelijke status van het land dat bekend ging staan als Suriname. Eerst het onbegrensde gebied van de Inheemse Volken, daarna als begrensd gebied geclaimd als eigendom van de kroon van opeenvolgende Europese mogendheden. Daarbij maakten ze gebruik van de doctrine van “niemandsland” dat ze in bezit mochten nemen omdat er toch “niemand” daar woonde. En tenslotte een republiek, door de laatste Europese kolonisator Nederland overgedragen aan de Surinaamse regering.

Lees meer VIDS Handout 01

Handout 2: Mensenrechten en de rechten van Inheemse Volken

Mensenrechten bestonden al heel lang maar werden pas rond de 18e eeuw vastgelegd. Door de jaren heen werden de mensenrechten steeds beter en uitgebreider vastgelegd, en in 1948 werd de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens (UVRM) aangenomen door de lidlanden van de Verenigde Naties (VN).

Lees meer VIDS Handout 02

Handout 3: Inheemse en Tribale Volken en het zelfbeschikkingsrecht

Tribale Volken zijn volken die in stamverband leven, met hun eigen leiders en bestuursvormen. Inheemse Volken zijn ook Tribale Volken. Omgekeerd echter, zijn niet alle Tribale Volken inheems; het zijn niet de oorspronkelijke bewoners en volken van een bepaald gebied. In Suriname bijvoorbeeld zijn er Inheemse Volken maar ook (andere) Tribale Volken namelijk de Marrons. Vanwege de overeenkomstige kenmerken en omstandigheden hebben Tribale Volken dezelfde internationaal erkende rechten als Inheemse Volken.

Lees meer VIDS Handout 03

Handout 4: Kali’na en Lokono vonnis

Het Kali’na en Lokono vonnis werd op 25 november 2015 uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten. De rechtszaak werd in 2007 aanhangig gemaakt door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en haar regionale werkarm voor beneden-Marowijne KLIM (Kali’na en Lokono in Marowijne). Volgens de procedure voor dergelijke rechtszaken, werd in 2007 een klacht wegens mensenrechtenschendingen ingediend bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Lees meer VIDS Handout 04

Handout 5: Grondenrechten en rechtspersoonlijkheid voor alle Inheemse en Tribale Volken van Suriname

De recente uitspraak van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten tegen de Staat Suriname gaat verder dan alleen de Kali’na en Lokono van het Beneden-Marowijne gebied. Gelet op het feit dat Suriname herhaaldelijk schuldig is bevonden aan mensenrechtenschendingen tegen Inheemse en Tribale Volken en geen maatregelen heeft getroffen om verdere herhaling te voorkómen, heeft het Hof de Staat ook veroordeeld tot het volgende, teneinde een structureel defect in Surinames wetgeving en praktijk, dat van invloed is op alle Inheemse en Tribale Volken, te verhelpen:

Lees meer VIDS Handout 05