Monthly Archives: April 2019

Trainers bereiden vragenlijst voor van Indigenous Navigator Initiatief

Indigenous Navigator Initiatief

Trainers uit de dorpen Wit Santi, Hollandse Kamp en Matta kwamen op donderdag 11 april bij elkaar op het kantoor van Bureau VIDS ter voorbereiding aan dorpsbezoeken in mei dit jaar. Zij bespraken het Indigenous Navigator Initiatief, een programma waarbij nagegaan wordt hoe het staat met de mensenrechten en ontwikkeling in de inheemse gemeenschappen. Dit programma dat wereldwijd in 11 landen wordt uitgevoerd, geeft inheemse volken de mogelijkheid om data over hun situatie te verzamelen en te documenteren en om respect voor hun rechten af te dwingen.

Onder het Indigenous Navigator Initiatief valt het project “Monitoring indigenous peoples’ rights and making the SDGs work for indigenous peoples” (Monitoren van de rechten van inheemse volken en de SDGs toepasselijk maken voor inheemse volken), waar de VIDS in 2017 mee startte. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie, via de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Werkgroep voor Inheemse Zaken (IWGIA) als uitvoerende instanties.