Bestuur

De dorpshoofden van alle Inheemse dorpen zijn lid van de VIDS.  Dorpshoofden worden door hun gemeenschap op traditionele wijze aangewezen en in een enkele geval gekozen. VIDS is dus een traditioneel gezagsorgaan en de hoogste, legitieme vertegenwoordiging van de Inheemse volken in Suriname.  Er vinden (afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen) om de 4-5 jaren VIDS conferenties plaats waarbij het toekomstbeleid wordt besproken en aangenomen, en het bestuur van VIDS wordt aangewezen. In het VIDS bestuur hebben zitting vertegenwoordigers uit de zes regio’s waaronder de dorpen vallen.  Aan deze VIDS conferenties doen, naast de dorpsbesturen, ook afgevaardigden van vrouwen– en jongerenorganisaties uit alle Inheemse gemeenschappen mee om het meerjarenbeleid mede te helpen bepalen.

Van 27-29 augustus 2022 vond de achtste VIDS Conferentie plaats te Washabo, West Suriname. Toen werden negen bestuursleden aangewezen. In december 2022 trad bestuurslid Carlo Lewis af als dorpshoofd van Apoera en automatisch ook uit het bestuur van VIDS.  In april 2023 wezen de dorpen in regio West het dorpshoofd van Washabo, Sergio Srisria, aan als hun vertegenwoordiger in het bestuur. Het bestuur van VIDS:

Functie Naam Dorp/dorpshoofd Regio
Voorzitter Muriël Fernandes Cassipora Para/Wanica/Commewijne
Ondervoorzitter Selowin Alamijawari Langamankondre Oost/Marowijne
Secretaris Angelique Palmtak Grankreek Wayambo/Saramacca
Penningmeester Margriet Biswane Alfonsdorp Oost/Marowijne
Lid Patrick Mandé Witsanti Para/Wanica/Commewijne
Lid Sergio Srisria Washabo West/Nickerie
Lid Mennio Moeshe Kwamalasamutu Zuid /Trio
Lid Moshesi Sanaupe Tepu Zuid /Trio
Lid Pelenapin Ipomadi Kawemhakan Zuid /Wayana