Bestuur

De dorpshoofden van alle inheemse dorpen zijn lid van de VIDS.  Dorpshoofden worden door hun gemeenschap gekozen of op traditionele wijze aangewezen; VIDS is dus de hoogste, legitieme vertegenwoordiging van de inheemse volken in Suriname.  Er vinden (afhankelijk van beschikbaarheid van middelen) om de 4-5 jaren VIDS conferenties plaats waarbij het toekomstbeleid wordt besproken en aangenomen, en een VIDS bestuur wordt aangewezen. In het VIDS bestuur hebben zitting vertegenwoordigers uit verschillende regio’s.  Aan deze VIDS conferenties doen, naast de dorpsbesturen van alle inheemse gemeenschappen, ook afgevaardigden van vrouwen– en jongerenorganisaties uit de dorpen mee om het meerjarenbeleid mede te helpen bepalen. De laatste VIDS conferentie vond plaats in 2017 te Powakka. Toen werden de volgende bestuursleden aangewezen:

Functie Naam Dorp/dorpshoofd Regio
Voorzitter Jubitana Theodoris Hollandse Kamp Para
Ondervoorzitter Gunther Jona Erowarte Oost/Marowijne
Secretaris Van der Bosch Joan Pikin Poika Wanica
Penningmeester Lewis Carlo Apoera West- Suriname
Commissaris Pané Richardo Christiaankondre Oost/Marowijne
Commissaris Joghie Rubertho Konomerume Wayambo
Commissaris Wakoesha Reshoede Kwamalasamutu Zuid /Trio
Commissaris Sanaupe Moshesi Tepu Zuid /Trio
Commissaris Pelenapin Ipomadi Kawemhakan Zuid /Wayana

Op 20 juli 2021 overleed de voorzitter, Theo Jubitana, dorpshoofd van Hollandse Kamp. De volgende VIDS conferentie staat gepland voor augustus 2022. Dan zal een nieuw bestuur worden aangewezen.