Nationaal

VIDS is de legitieme en erkende gesprekspartner namens de inheemsen in Suriname naar de overheid en andere organisaties toe en participeert in een aantal beleidsorganen, commissies en stuurgroepen (van projecten) z.a FOB (Fonds Ontwikkeling Binnenland en het SGP (Small Grants Programme)