Indiening wetsontwerpen grondenrechten en andere rechten

Vandaag, 1 oktober 2019, zijn de concepten van de wetsvoorstellen over de grondenrechten en andere rechten van inheemse en tribale volken bij de minister van Regionale Ontwikkeling ingediend.  Het gaat om twee voorstellen, namelijk een wetsvoorstel over de collectieve rechten van inheemse en tribale volken, inclusief grondenrechten, en een voorstel voor het wijzigen van de Grondwet.

Deze wetsvoorstellen zijn het resultaat van het werk van het Managementteam en drie technische commissies, namelijk de Commissie Wetsvoorstellen, de Commissie Demarcatie en de Commissie Bewustwording, die vorig jaar november werden ingesteld door de minister van RO.  Dit managementteam moet het “Stappenplan” uitvoeren, dat werd gemaakt door de presidentiële commissies voor grondenrechten.  Die commissies werden in 2016 ingesteld, nadat VIDS een manifestatie had georganiseerd op 9 augustus 2016 waarin we de uitvoering van het OAS-vonnis eisten en erkenning van onze rechten als inheemse volken.

In het Managementteam zitten vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van zowel de inheemsen als marrons, en verder vertegenwoordigers van de overheid, en de drie voorzitters van de technische commissies.

De concepten zullen door de minister van RO worden gepresenteerd in de Raad van Ministers, en na goedkeuring door de RvM aan de president worden aangeboden.  De president zal het daarna aan de Nationale Assemblee aanbieden die het gaat behandelen in een openbare vergadering.  Er zijn nog geen specifieke data vastgesteld voor deze activiteiten maar we hopen natuurlijk dat het allemaal heel gauw zal gebeuren.

Download de concept Ontwerp Grondwetswijziging

Download de concept Wet Collectieve Rechten

Download de MvT Wet Collectieve Rechten