Monthly Archives: October 2019

Verificatie en Prioriteiten Stelling voor de Indigenous Navigator

Drie maanden na introductie van de Indigenous Navigator Initiative, heeft het projectteam van de VIDS vorige week de resultaten van het enquête onderzoek mogen presenteren aan de gemeenschappen van Post Utrecht, Cupido en Tapoeripa. De dorpen werden elk apart bezocht. Tijdens de verificatie wordt vraag voor vraag nagegaan of de gemeenschap het eens is met de antwoorden. Elke vraag is gelinkt aan de United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) en een aantal vragen ook aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Na de verificatie wordt op basis van de onderzoeksresultaten de prioriteiten van het dorp besproken door een werkgroep van de gemeenschap. Voor dit onderdeel worden uit de vragen tien thema’s gehaald. De antwoorden krijgen elk een score waarmee het gemiddeld eindcijfer wordt berekend. Dit getal toont in hoeverre de rechten van inheemsen worden nageleefd en hoe de bewoners het zelf ervaren. In de praktijk kunnen de twee verschillen.