VIDS Apprenticeship Klimaatverandering

Met ondersteuning van de organisatie Open Society Foundations kan VIDS een apprenticeship programma (stage/trainingsprogramma) uitvoeren, waarbinnen twee personen de mogelijkheid krijgen om voor ten minste één jaar, met mogelijkheid voor verlenging met nog een jaar bij prestaties naar wederzijdse tevredenheid, een “training on the job” traject te doorlopen bij VIDS.  Hiermee wordt er voor en door VIDS, en voor de gehele Inheemse gemeenschap van Suriname, geïnvesteerd in kadervorming, in dit geval op het gebied van klimaatverandering.

Het algemeen doel van dit programma is om meer kaders te vormen die ingezet kunnen worden om de doelen van VIDS te helpen bereiken, in het bijzonder beleidsbeïnvloeding ter verbetering van de rechten en positie van Inheemse volken in Suriname.


Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief tot uiterlijk woensdag 25 mei 2022 inleveren via e-mail op het adres infovids@vids.sr, vergezeld van een curriculum vitae. In de Terms of Reference die u kunt downloaden, leest u de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen om te kunnen solliciteren.