PRESS RELEASE: Het maatschappelijk middenveld roept wereldleiders op om mensenrechten centraal te stellen in het milieubeleid

Ruim 150 maatschappelijke organisaties en academici ondertekenen open brief waarin ze wereldleiders oproepen om mensenrechten te integreren in mondiaal en nationaal milieubeleid en –praktijk

In de aanloop naar historische afspraken over klimaat en natuur die de komende maand worden gemaakt, hebben meer dan 150 maatschappelijke organisaties, Inheemse organisaties en academici uit meer dan 50 landen vandaag een open brief gepubliceerd waarin ze wereldleiders oproepen om mensenrechten centraal te stellen in het milieubeleid.

Lees de open brief:

De wetenschap is ondubbelzinnig over de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en de wijdverbreide vervuiling“, zegt dr. David R. Boyd, speciaal VN-rapporteur voor mensenrechten en milieu.

En dat geldt ook voor het bewijs dat een op mensenrechten gebaseerde benadering van deze milieu-uitdagingen de beste manier is om rechtvaardige, gezonde en duurzame oplossingen voor mens en planeet te bereiken.”

Vorige week nam de VN-Mensenrechtenraad een resolutie aan waarin het recht op een gezond milieu wordt erkend. Vandaag, 11 oktober, zullen wereldleiders online en persoonlijk samenkomen in Kunming, China, voor de COP15-bijeenkomst van de VN-conventie over biologische diversiteit.

Tijdens COP15 – die de urgente, transformerende actie zal benadrukken die nodig is om de natuur en de biodiversiteit van de planeet te redden – strijden rechtengroepen en hun bondgenoten om de juiste erkenning te krijgen voor de rechten van Inheemse volkeren en lokale gemeenschappen in het wereldwijde biodiversiteitskader.

Internationale onderhandelingen die de komende maanden plaatsvinden, vormen een cruciale kans om zowel de opwarming van de aarde als het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen“, zegt Andrew Norton, directeur van het International Institute for Environment and Development.

Maar alle gemaakte afspraken zijn het papier niet waard waarop ze zijn geschreven als ze mensenrechten niet centraal stellen. Om echt rechtvaardig en duurzaam te zijn, moet beleid op het gebied van klimaat en natuur rekening houden met de behoeften en rechten van gemeenschappen in de frontlinie van de crises”, aldus Norton.

In de open brief verklaarden de ondertekenaars – waaronder prominente mensenrechtenorganisaties en maatschappelijke organisaties uit het Noorden en Zuiden, verspreid over elk continent – ​​dat:

Als wereldwijde gemeenschap worden we geconfronteerd met meerdere, elkaar kruisende crises: toenemende mensenrechtenschendingen en milieuschade door bedrijven, landroof, het verlies van voedsel- en watersoevereiniteit, toenemende armoede en ongelijkheid, toenemende aanvallen en moorden op verdedigers, door klimaatverandering veroorzaakte rampen en migratie, de afnemende gezondheid van de oceanen en het kritieke verlies aan biodiversiteit”.

Het oplossen van deze crises vereist een holistische benadering van het milieubeleid waarin mensenrechten zijn verankerd en systemische problemen worden aangepakt, waaronder historisch geworteld sociaal onrecht, ecologische vernietiging, staatsgreep door bedrijven, corruptie en straffeloosheid, evenals sociale en economische ongelijkheid”.

Deze maand heeft de Mensenrechtenraad een resolutie aangenomen waarin het recht op een gezond milieu wordt erkend. En hoewel er aanwijzingen zijn dat de bescherming van mensenrechten kan leiden tot betere milieuresultaten, gaat de roep om erkenning van de holistische en ondeelbare aard van mensenrechten en het milieu vaak ongehoord en zonder actie in mondiale, regionale en nationale fora voor milieu- en klimaatbeleid.”

Het is nu tijd om te handelen: we roepen u op om mensenrechten, klimaat en milieu voor eens en altijd samen te brengen. Zo help je ons en onze toekomstige generaties om te gedijen door in harmonie met de natuur te leven. Door dit te doen, kunt u bevestigen dat zowel de natuur als de mensen intrinsieke waarde hebben en dat regeringen hun plicht serieus nemen om de mensenrechten te respecteren, beschermen, vervullen en bevorderen.”

Deze holistische en ondeelbare verbinding van natuur en mensenrechten wordt sterk gevoeld door de mensen die er het dichtst bij leven.

Het verdedigen van mensenrechten en het verdedigen van het milieu is het verdedigen van waardigheid“, zegt Claudelice Silva dos Santos, een mensenrechtenadvocaat die werkt aan gerechtigheid en veiligheid voor milieuverdedigers in het Braziliaanse Amazonegebied.

Het is van fundamenteel belang voor ons in het Amazonegebied, omdat de afgelopen jaren onze strijd om het bos te verdedigen is aangevallen en gecriminaliseerd“, zei ze.

De open brief is mede ondertekend door VIDS