VIDS bezoekt dorp Sipaliwini

Een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft op dinsdag 26 en woensdag 27 november 2019 een bezoek gebracht aan het inheems dorp Sipaliwini dat ligt in het uiterste zuiden van Suriname, tegen de grens met Brazilië aan.  VIDS is bezig met dorpsbezoeken, om informatie te geven over het werk van VIDS, in het bijzonder de wettelijke erkenning van de grondenrechten en andere rechten van inheemse volken in Suriname.  De delegatie bestond uit de VIDS voorzitter, kapitein Theo Jubitana (dorpshoofd Hollandse Kamp), en VIDS-bestuurslid Moshesi Sanaupe (dorpshoofd Tepu en hoofdkapitein/stamhoofd Tapanahonygebied), Max Ooft (beleidsmedewerker VIDS) en Mandy Misika, medewerkster Bureau VIDS.

De VIDS-bestuursleden vertelden over wat VIDS is en doet, benadrukkend dat VIDS het orgaan van het traditioneel gezag van alle inheemse dorpen is en geen NGO die zogenaamd “ontwikkeling komt brengen”.  Er is verteld over de uitvoering van het Stappenplan, dat heeft geresulteerd in een wetsontwerp waarin de rechten van inheemse en tribale volken is vastgelegd.  Dit ontwerp moet nog door de Nationale Assemblee worden behandeld.  Tijdens het dorpsbezoek is wederom gezegd dat we bij de behandeling in de Nationale Assemblee scherp erop zullen letten welke partijen negatief zijn of wijzigingen willen aanbrengen in het wetsontwerp.  De conceptwet zoals dat aan de minister van Regionale Ontwikkeling is aangeboden, draagt de goedkeuring van het traditioneel gezag der Inheemse en tribale volken en we willen daar geen grote inhoudelijke wijzigingen in hebben.  De conceptwetten kunnen van de website van VIDS worden gedownload.

De dorpsbewoners werden ook voorgesteld aan Mandy Misika, die sinds kort bij Bureau VIDS werkzaam is om de communicatie met de zuidelijke dorpen te versterken.

Sipaliwini telt ongeveer 200 inwoners, voornamelijk van het Trio inheems volk.  Er is veel contact tussen Sipaliwini en de Trio-dorpen aan de Braziliaanse kant waar er momenteel veel onzekerheid en angst heerst vanwege het inheems-onvriendelijk beleid van de nieuwe regering onder leiding van president Bolsonaro.  Vanuit Sipaliwini is het ongeveer anderhalve dag lopen naar Missão in de deelstaat Para van Brazilië.

Enkele foto’s van de dorpsvergadering, en ook van het dorp Sipaliwini zelf.