Trainers bereiden vragenlijst voor van Indigenous Navigator Initiatief

Indigenous Navigator Initiatief

Trainers uit de dorpen Wit Santi, Hollandse Kamp en Matta kwamen op donderdag 11 april bij elkaar op het kantoor van Bureau VIDS ter voorbereiding aan dorpsbezoeken in mei dit jaar. Zij bespraken het Indigenous Navigator Initiatief, een programma waarbij nagegaan wordt hoe het staat met de mensenrechten en ontwikkeling in de inheemse gemeenschappen. Dit programma dat wereldwijd in 11 landen wordt uitgevoerd, geeft inheemse volken de mogelijkheid om data over hun situatie te verzamelen en te documenteren en om respect voor hun rechten af te dwingen.

Onder het Indigenous Navigator Initiatief valt het project “Monitoring indigenous peoples’ rights and making the SDGs work for indigenous peoples” (Monitoren van de rechten van inheemse volken en de SDGs toepasselijk maken voor inheemse volken), waar de VIDS in 2017 mee startte. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie, via de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale Werkgroep voor Inheemse Zaken (IWGIA) als uitvoerende instanties.

Andere partners in het project zijn:

  • Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)
  • Forest Peoples Programme (FPP) (de partner van VIDS)
  • Tebtebba Foundation – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education (Tebtebba).

Het project heeft drie pilaren, namelijk:

  1. Verbeteren van de toegang van inheemse volken tot rechtvaardigheid en ontwikkeling middels community-based monitoring van mensenrechten;
  2. Bevorderen van menselijke ontwikkeling en sociale inclusie van inheemse volken in de context van de implementatie van de 2030 Wereld Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de daarbij behorende ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs);
  3. Verbeteren van de toegang van inheemse volken tot sociale diensten en sociale bescherming, zoveel mogelijk in overeenstemming met hun eigen waarden en ontwikkelingsaspiraties, middels lokaal gedefinieerde pilot-initiatieven.

De landen waar dit project uitgevoerd wordt, zijn: Bolivia, Colombia, Peru en Suriname (Latijns en Zuid-Amerika); Bangladesh, Cambodia, Nepal, Filippijnen (Azië); Kameroen, Kenia, Tanzania (Afrika).

Onder pilaar 1 wordt een onderzoek gedaan in de inheemse dorpen middels een vragenlijst. De antwoorden op deze vragen geven aan hoe de mensen in de gemeenschap hun ontwikkeling zien en hoe ze hun mensenrechten beleven. Om een goed beeld te krijgen, is het daarom belangrijk om de juiste vragen te stellen. En het is belangrijk om de vraag te stellen in de taal van de gemeenschap. Daarom was bij de training gisteren ook Maike Jaachpi aanwezig, een Trio vrouw die de vragenlijst naar het Trio zal vertalen. Maike werkt voor de Amazon Conservation Team (ACT) die haar ter beschikking heeft gesteld voor de training en vertaling. De trainers komen uit Hollandse Kamp: Jonathan Jagernath, Abigail Jubithana, Shaniva Mungroop, Jo-Ann Jubithana en Jennifer Jubithana; uit Matta: Idris Fredison en uit Wit Santi: Thea King-Romalho.