Synthesis report: “The Indigenous and Tribal Peoples’ Rights and Access to Justice in Six Caribbean Countries”

Het rapport “The Indigenous and Tribal Peoples’ Rights and Access to Justice in Six Caribbean Countries – Synthesis Report” werd geschreven in de periode 2021-2022, na een studie onder zes landen van het Caribisch gebied: Belize, Dominica, Guyana, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, en Trinidad and Tobago.  Het onderzoek in deze zes landen richtte zich op de vraag wat de situatie is betreffende de rechten, toegang tot recht(spraak), en rechtsbescherming van Inheemse en Tribale volken, vergeleken met de internationale standaarden op dit gebied.  De algemene conclusie is, dat deze landen nog heel ver ondermaats zijn wat betreft de erkenning en bescherming van de rechten van Inheemse en Tribale Volken.