Rapport aan VN onthult nalatigheid van de Surinaamse regering om de rechten van Inheemse volken te respecteren

(Paramaribo) – De Surinaamse regering heeft structureel niet voldaan aan haar mensenrechtenverplichtingen jegens Suriname ’s inheemse volkeren, dat is de conclusie van een ingezonden rapport van Stichting Mulokot, VIDS en Cultural Survival aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de Universal Periodic Review (UPR) van Suriname, die gepland staat voor november 2021.

Tijdens de vorige UPR-cyclus in 2016 steunde Suriname de aanbevelingen van verschillende landen die waren gericht op het verbeteren van de situatie van inheemse volkeren en het waarborgen van hun rechten, onder meer door hun rechten op het behoud van inheems land, inheemse cultuur en hulpbronnen te respecteren, en door maatregelen te versterken om gelijkheid te waarborgen op het gebied van gezondheid, onderwijs en huisvesting. De regering heeft op deze punten echter geen vooruitgang geboekt.

“Het wordt tijd dat de regering van Suriname voldoet aan de verwachtingen die ze al jaren hebben gewekt met betrekking tot hun zogenaamde ambities om de situatie van haar inheemse burgers te verbeteren, bijvoorbeeld door eindelijk te voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd door het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof”, zegt Jupta Itoewaki, een prominente Surinaamse activiste voor inheemse rechten en voorzitter van Stichting Mulokot.

Ondanks verschillende uitspraken van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof, waarbij hun land, hulpbronnen en gerelateerde rechten worden gehandhaafd, ontbreekt het de inheemse volkeren nog steeds aan enige vorm van wettelijke erkenning van hun landrechten of enige vorm van eigendomszekerheid. Hoewel verschillende landen, gesteund door Suriname, aanbevelingen hebben gewijd aan de broodnodige naleving van deze uitspraken in eerdere UPR-cycli, is de status quo niet veranderd. Het gebrek aan wettelijke erkenning en bescherming leidt tot een steeds toenemende vernietiging van inheemse gebieden, voornamelijk door de winning van mineralen en andere natuurlijke hulpbronnen, waardoor een verscheidenheid aan mensenrechtenschendingen wordt veroorzaakt.

In hun rapport roepen Stichting Mulokot, VIDS en Cultural Survival de Verenigde Naties en haar lidstaten op om er bij de Surinaamse regering op aan te dringen aanbevelingen en besluiten aan te nemen die kunnen worden gehandhaafd, om de voortdurende schending van de mensenrechten van inheemse volkeren in Suriname te voorkomen.