Presentatie Penard’s Kari’na Encyclopedie

Op woensdag 9 november 2016 vindt te Pierrekondre-Kumbasi (Para) de presentatie plaats van de resultaten van het project “Penard’s Kari’na Encyclopedie”. Dit project startte in het tweede halfjaar van 2015 en is een samenwerking tussen VIDS, het Museum Volkenkunde Leiden, Nederland (thans Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen), en de faculteiten der Geesteswetenschappen en Archeologie van de Universiteit Leiden, met financiering van de Twinningsfaciliteit van het UTSN. Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in de inhoud van het manuscript, waarna gekeken kan worden hoe de informatie toegankelijk kan worden gemaakt voor de Kari’na en mogelijk ook voor de academische gemeenschap.

Zes Kari’na cultuurkenners hebben samen met kenners van het Museum, de Universiteit van Leiden en VIDS, een zeer intensief proces doorlopen, waarbij zij de in totaal 7000 lemma’s van het manuscript hebben doorgenomen. De presentatie begint om 10.00 uur in het gemeenschapshuis van Pierrekondre-Kumbasi met een korte uiteenzetting van de doelstellingen van het project en de uitgevoerde activiteiten. De Kari’na cultuurkenners zullen daarna hun ervaringen en bevindingen uit de werken van de gebroeders Penard met u delen en doen presentaties over de 16 tot stand gekomen categorieën, de Kari’na schrijfwijze, de waardevolle vertellingen in de encyclopedie, de zo’n 100 jaar oude tekeningen en de onderzoeksmogelijkheden. Na een korte pauze wordt het lespakket gedemonstreerd dat door Kari’na leerkrachten is samengesteld op basis van informatie uit enkele lemma’s. Zij zullen voor een aantal schoolkinderen een korte les verzorgen. Het programma eindigt om 13.00 uur.

Vanuit het bureau van de VIDS zijn er bussen beschikbaar voor het vervoer naar Pierrekondre-Kumbasi. Belangstellenden kunnen zich opgeven t/m maandag 7 november bij Bureau VIDS op telefoonnummer 520130 (tussen 9.00 – 14.00 uur). De bussen vertrekken op woensdag 9 november om 8.00 uur vanuit Bureau VIDS aan de Verlengde Gemenelandsweg l8 d (Complex Kennedy Stichting; ingang zandweg langs drukkerij Leo Victor aan de Verl. Gemenelandsweg). Het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid te gaan, maar ook dat vernemen wij graag. Route beschrijving: Martin Luther Kingweg (Highway) richting Paranam; bij Paranam de Afobakkaweg op, vervolgens na mast 32, afslag links richting Powakka; ongeveer 10 minuten voorbij Powakka rechtsaf in de richting van de nieuwe brug over de Surinamerivier; de brug oversteken en na enkele meters links afslaan richting Joden-Savanna-Pierrekondre; vervolgens bij het dorp Redi Doti rechtsaf met de bocht mee richting Pierrekondre. Volg de stroompalen tot het gemeenschapshuis (links) in Pierrekondre-Kumbasi. Wij hopen u te verwelkomen op 9 november 2016 in Pierrekondre-Kumbasi.