MIERENBEET VOOR HARDE INZET NIEUW DORPSBESTUUR

Tussen de andere basya’s steekt hij af door zijn lengte. Bij de laatste inauguratie van het dorpsbestuur van Matta, op 25 juni jongstleden, staat Orlando Kuisch voor de tweede keer in het gareel. Dit keer een functie hoger – van basya naar hoofdbasya. De vorige hoofdbasya, Wendeline Sabajo, is nu het dorpshoofd van Korhopa, zoals de oorspronkelijke naam luidt van Matta. Sabajo heeft het bestuur met nog twee basya’s versterkt, in totaal zes. Volgens Kuisch is dit nodig door de ‘explosieve’ groei van het dorp. “Zowel van binnen de gemeenschap uit als extern. Sommigen zijn na jaren wonen in de stad teruggekeerd naar hun dorp.” Het laatste valt niet meteen op, maar kijkend om je heen merk je dat Matta inderdaad veel kinderen heeft.

VIDS: ‘Lange termijn arbeidsmarktbeleid houdt geen rekening met rechten Inheemsen’

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is kritisch over het conceptrapport, “Suriname Long Term Labour Market Policy 2022-2025”, dat bedoeld is voor het vaststellen van een lange termijnarbeidsmarktbeleid. Dit wordt momenteel gemaakt door het ministerie van Arbeid en Jeugdzaken, met ondersteuning van de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO.

De organisatie van het traditioneel gezag van de Inheemse volken stelt vast dat de overheid met dit rapport geen rekening houdt met de rechten en omstandigheden van Inheemse volken en tribale volken, ondanks er duidelijke conventies, vonnissen en standaarden daarover bestaan, onder andere van de ILO zelf (Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 No. 169).

Dit verdrag erkent het recht van Inheemse volken op zelfbeschikking binnen een natiestaat, terwijl het normen stelt voor nationale regeringen met betrekking tot de economische, sociaal-culturele en politieke rechten van Inheemse volkeren, inclusief het recht op grond. Het verdrag heeft tot doel het elimineren van discriminerende praktijken die van invloed zijn op deze mensen en volken, en hen in staat stellen deel te nemen aan de besluitvorming die van invloed is op hun leven. Bij het analyseren van het beleidsrapport over de langetermijnarbeidsmarkt blijkt dat er nauwelijks aandacht aan de rechten en specifieke omstandigheden van de Inheemse volken wordt geschonken.