DEBAT OVER DE RECHTEN VAN DE INHEEMSE VOLKEN

Paneldiscussie

Op vrijdag 18 november j.l. werd een debat over de rechten van inheemse volken gehouden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit debat werd speciaal georganiseerd voor de studenten van de Universiteit. Het doel van dit debat was om meer bewustwording te creëren onder universiteitsstudenten over de rechten van inheemse volken.

Volgens Dr. Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de universiteit die de opening verrichtte, wordt er onvoldoende aandacht besteed aan dit onderwerp binnen academische kringen. De keynote speaker was Astrid Boedhoe, onlangs afgestudeerd van de Bachelor Rechten opleiding. Haar bachelor thesis was gericht op grondenrechten. Ze is nu bezig met haar Masterstudie in Surinaams Recht. Bekijk hier de thesis Astrid Boedhoe thesis Grondenrechten

Aan de hand van een 4-tal stellingen werd het publiek in de gelegenheid gesteld hun mening te uiten. Studenten zijn het er deels mee eens dat ze een passieve houding hebben wanneer het aankomt op de rechten van Inheemse volken. Dit is onder andere te wijten aan de geringe aandacht die geschonken wordt aan deze bijzondere groep en vindt veel te laat in hun studietraject plaats. Niet een ieder was het ermee eens dat bewustwording de deur opent tot het implementeren en naleven van wetten over de rechten van inheemse volken, maar als er bewustwording leeft onder alle lagen van de bevolking is het halve werk reeds gedaan. Ook Jack Menke, voorzitter AdeK bestuur, gaf te kennen dat er binnen de academische wereld te weinig aandacht besteed wordt aan de rechten van inheemse volken en de issues daaromheen.

De rechten van de inheemse volken zijn een nationale issue waarbij de solidariteit van alle burgers nodig is. Er leeft nog steeds onduidelijkheid onder burgers wanneer een groep wel of geen aanspraak maakt op het volkenrecht en hoe breed omvattend dit allemaal is, gelet op de natuurlijke hulpbronnen waar de staat, andere niet inheemse individuen of organisaties ook aanspraak op willen maken.

Astrid Boedhoe, keynote speaker. Astrid toonde goed gedocumenteerd aan dat de rechten van inheemse volken internationaal al erkend zijn en dat Suriname zich aan deze verplichtingen moet houden

Astrid Boedhoe, keynote speaker. Astrid toonde goed gedocumenteerd aan dat de rechten van inheemse volken internationaal al erkend zijn en dat Suriname zich aan deze verplichtingen moet houden

Onder de genodigden bevonden zich onder andere Dr. Nancy Robinson, vertegenwoordigster van de OAS in Suriname, mevrouw Lydia Ravenberg van het Bureau Mensenrechten, en assembleelid Riad Nurmohamed

Onder de genodigden bevonden zich onder andere Dr. Nancy Robinson, vertegenwoordigster van de OAS in Suriname, mevrouw Lydia Ravenberg van het Bureau Mensenrechten, en assembleelid Riad Nurmohamed

De paneldiscussie heeft een volle zaal getrokken

De paneldiscussie heeft een volle zaal getrokken

Kapitein Pane maakte op pakkende wijze zijn punt, namelijk dat inheemsen onrecht wordt aangedaan, duizenden hectaren grond worden aan individuen uitgegeven, een handjevol mensen wordt rijk en de dorpen hebben niet eens een stukje papier in handen over hun grond die ze al eeuwen bezitten.

Kapitein Pane maakte op pakkende wijze zijn punt, namelijk dat inheemsen onrecht wordt aangedaan, duizenden hectaren grond worden aan individuen uitgegeven, een handjevol mensen wordt rijk en de dorpen hebben niet eens een stukje papier in handen over hun grond die ze al eeuwen bezitten.

Karin Refos (links) was de moderator van het debat. Het panel bestond uit 5 leden; van links naar rechts: Richardo Pane (dorpshoofd van Christiaankondre, Galibi), Ine Apapoe (docente aan de studierichting Public Administration; zij sprak over de traditionele bestuurssystemen van inheemsen en marrons, Margo Waterval (docente mensenrechten aan de studierichting Rechten; die eveneens aangaf dat inheemse rechten nu eindelijk erkend moeten worden in Suriname), Michal Ramdas (studente rechten in afstudeerfase) en Emanuel Scheek (studentenvertegenwoordiger in het bestuur van de Universiteit). Beide studenten hamerden op meer bekendheid en bewustwording over de rechten van inheemse volken

Karin Refos (links) was de moderator van het debat. Het panel bestond uit 5 leden; van links naar rechts: Richardo Pane (dorpshoofd van Christiaankondre, Galibi), Ine Apapoe (docente aan de studierichting Public Administration; zij sprak over de traditionele bestuurssystemen van inheemsen en marrons, Margo Waterval (docente mensenrechten aan de studierichting Rechten; die eveneens aangaf dat inheemse rechten nu eindelijk erkend moeten worden in Suriname), Michal Ramdas (studente rechten in afstudeerfase) en Emanuel Scheek (studentenvertegenwoordiger in het bestuur van de Universiteit). Beide studenten hamerden op meer bekendheid en bewustwording over de rechten van inheemse volken

Een studente uit haar mening. Diverse sprekers benadrukten dat alle bevolkingsgroepen solidair moeten zijn met de inheemsen. Er worden concessies uitgegeven en de natuur gaat achteruit. Uiteindelijk wordt de hele samenleving daarvan de dupe

Een studente uit haar mening. Diverse sprekers benadrukten dat alle bevolkingsgroepen solidair moeten zijn met de inheemsen. Er worden concessies uitgegeven en de natuur gaat achteruit. Uiteindelijk wordt de hele samenleving daarvan de dupe

Een spreker uit zijn mening. Verschillende sprekers gaven aan dat het binnenland voor de gehele samenleving belangrijk is. Grondenrechten erkennen moet niet betekenen dat anderen geen gebruik meer mogen maken van het bos

Een spreker uit zijn mening. Verschillende sprekers gaven aan dat het binnenland voor de gehele samenleving belangrijk is. Grondenrechten erkennen moet niet betekenen dat anderen geen gebruik meer mogen maken van het bos

Een studente aan het woord. Bewustwording over de rechten van inheemse volken moet van kinds af al bijgebracht worden. Ook de schoolboeken die weinig of zelfs verkeerde informatie geven over de indianen in Suriname, moeten herzien worden.

Een studente aan het woord. Bewustwording over de rechten van inheemse volken moet van kinds af al bijgebracht worden. Ook de schoolboeken die weinig of zelfs verkeerde informatie geven over de indianen in Suriname, moeten herzien worden.

Riad Nurmohamed, assembleelid en ook universiteitsdocent, zei dat hij alle afspraken inclusief een assembleevergadering heeft afgezegd om bij de paneldiscussie aanwezig te zijn. Hij gaf als aanbeveling dat er meer van dergelijke presentaties komen, ook voor politieke partijen, en dat er wetsvoorstellen in het parlement worden gepresenteerd die wetenschappelijk goed onderbouwd zijn.

Riad Nurmohamed, assembleelid en ook universiteitsdocent, zei dat hij alle afspraken inclusief een assembleevergadering heeft afgezegd om bij de paneldiscussie aanwezig te zijn. Hij gaf als aanbeveling dat er meer van dergelijke presentaties komen, ook voor politieke partijen, en dat er wetsvoorstellen in het parlement worden gepresenteerd die wetenschappelijk goed onderbouwd zijn.