Covid 19: wat als …

Wat als het dorp in een goudmijngebied ligt
Wat als Braziliaanse en andere goudzoekers af en aan het dorp invliegen
Wat als chinezen heen en weer vliegen voor bevoorrading van hun winkel
Wat als deze vreemdelingen besmet zijn met het Corona virus
Dan is gevaar op transmissie naar dorpelingen heel reëel

Wat als een dorpeling besmet wordt met het Corona virus, covid 19
Wat als over het virus in het dorp nog niets is vernomen
Wat als er over symptomen niets is gezegd
Wat als over hygiënische en andere maatregelen niets is begrepen
Dan is onbeheerste transmissie heel reëel

Wat als transmissie in een dorp plaatsvindt
Wat als de besmetting aan het licht komt
Wat als de familieleden getraceerd worden
Wat als ook andere personen die met de patiënt in aanraking zijn gekomen getraceerd worden
Dan is het in quarantaine stellen of isoleren van alle dorpelingen heel reëel

Wat als het dorp gelegen is langs een grensrivier
Wat als over en weer familieleden elkaar bezoeken
Wat als culturele gewoonten de kans op transmissie verhogen
Wat als over de rivier ongecontroleerd vreemdelingen in het dorp aankomen
Dan is een versnelde transmissie aan dorpelingen heel reëel

Wat als al het bovengenoemde van toepassing is op een dorp
Wat als slechts één van de zaken van toepassing is op een dorp
Wat als enkele zaken van toepassing is op een aantal dorpen
Wat als al deze scenario’s aan de orde zijn
Dan wordt besmetting van stedelingen vanuit het binnenland heel reëel

Josee Artist