Author Archives: vidsedit

VIDS op Onafhankelijkheidsdag 2022: Wat valt er te vieren?

Op deze Onafhankelijkheidsdag 2022 vragen wij ons af: Wat hebben wij als de oorspronkelijke bewoners en eigenaars van dit land te vieren?  Dat onze voorouders zijn uitgemoord en verdreven, dat we met de wet van de kolonisatoren, en daarna met de wetten van de Surinaamse regeerders, landloos, kansloos en rechteloos zijn gemaakt?  Dat die Onafhankelijkheid in 1975 daar geen verandering in heeft gebracht maar integendeel ons nog verder heeft uitgesloten, via politieke partijen en kiesstelsels en tegenwoordig donorprojecten en internationale deals die slechts resulteren in rijker worden van de rijken?  Dat “nationaal belang” in de praktijk slechts betekent het belang van een groepje machthebbers?  Moeten we het vieren dat een dorp in het zuiden eindelijk een schooltje heeft, en dat een ander dorp eindelijk voedselpakketten kreeg?  Dat we water uit bruine kwikrivieren moeten drinken?  Dat onze eigen grond onder onze voeten wordt weggegeven door de mensen die aan de macht zijn?  Dat die machthebbers roepen dat ze mensenrechten respecteren, behalve die van ons?  Moeten we vieren dat Suriname van ons is weggenomen om er dit van te maken?

VIDS, het orgaan van het traditioneel gezag van de Inheemse volken van Suriname, doet op deze bijzondere dag ook een bijzondere oproep aan een ieder, in het bijzonder de regeerders, om na vandaag, samen met ons, serieus te werken aan daadwerkelijke rechtvaardigheid, gelijkheid, erkenning en bescherming van mensenrechten, ook die van ons; het opzetten van sterke dialoogstructuren zodat beslissingen worden genomen door het volk en niet door regeerders die zichzelf en hun eigen groep bevoordelen; het stellen van de juiste prioriteiten voor het aanwenden van schaarse middelen.  We vragen dat de Grondwet wordt gewijzigd om ons te erkennen en beschermen, en dat de lang beloofde wet op collectieve rechten van Inheemse volken en Tribale volken eindelijk wordt aangenomen volgens de hoogste internationale standaarden.  Dat er gelijke kansen worden geschapen, ook voor ons, en niet alleen voor de stad.  Kansen die daadwerkelijk binnen ons bereik liggen.  Als het zo ver is, kunnen we werkelijk als natie samen onze onafhankelijkheid en zelfstandigheid vieren.

25 november 2022

Elektriciteit in Post Utrecht: “dit is jullie feest”

Op 23 september werd de elektriciteitsvoorziening in Post Utrecht, een dorp aan de Nickerierivier, feestelijk geopend door dorpshoofd Dorothy Marius-Lambert, vicepresident Ronnie Brunswijk en districtscommissaris Senrita Gobardhan. Eindelijk was het zover dat het dorp dat recht tegenover Wageningen ligt, niet alleen hoeft te kijken naar het licht aan de overkant, maar nu ook 1×24 uur over stroom kan beschikken.

“Het is een droom die werkelijkheid wordt”, zei Carla Madsian, projectcoördinator bij VIDS die heeft betaald voor de plaatsing van de transformator en aansluiting. Dit werd mogelijk gemaakt door de Indigenous Navigator, een wereldwijd programma dat gefinancierd werd door de EU en waar VIDS aan deelnam van 2017 tot 2021. Binnen dit programma namen 15 Inheemse gemeenschappen, waaronder Post Utrecht, deel aan het project “Monitoren van de rechten van Inheemse volken en de SDGs (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) toepasselijk maken voor Inheemse volken”.

Projectpartners bij de aansluiting van Post Utrecht op het elektriciteitsnet: VIDS, EBS en Post Utrecht