Author Archives: vidsedit

Inheemse en tribale vrouwen delen ervaringen over Gender in Engagement

“Schrijf de rol van de vrouw op het rose blaadje en op het gele de rol van de man. Op het derde komt de gezamenlijke rol.” Met deze denkopdracht beginnen twintig tranga uma’s uit verschillende dorpen – elf inheemsen en negen Marrons – op dinsdag 5 november aan de tweedaagse workshop Gender in Engagement. Achter dit initiatief staan de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Stichting KAMPOS-Samenwerkingsverband van Tribale Volken in Suriname, en Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit de antwoorden blijkt dat in sommige dorpen ook vrouwen het mannenwerk doen, zoals jagen, kostgrond kappen en boot varen. Een paar jaren geleden bestonden nog geen vrouwelijke kapiteins. Veranderingen vinden plaats, maar de manier om een dorp te benaderen blijft ongewijzigd: eerst het traditioneel gezag inlichten, die op haar beurt de gemeenschap raadpleegt of op de hoogte stelt.

Cylene France, project manager van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) hield een presentatie over de duurzame doelstellingen (SDGs) in relatie tot de ontwikkeling in de dorpen.

Voordat wordt overgegaan op de getuigenissen (testimonials) krijgen de aanwezigen een presentatie over de Sustainable Development Goals (SDG’s), die vanuit de Millennium Goals(8) met nog negen doelen zijn uitgebreid. Onder deze zeventien doelen vallen o.a.: uitbannen van armoede, honger en ongelijkheid. Er is een verschil tussen een kind sturen om ijsjes te verkopen om aan geld te komen (kinderarbeid) en een kind meenemen naar de kostgrond om te helpen werken (cultuur). Als mens in het binnenland heb je ook recht op goede gezondheid en welzijn, kwaliteit onderwijs, economische ontwikkeling, schoon water en sanitair en betaalbare en duurzame energie. Alle doelen zijn vastgelegd in Agenda 2030, het streefjaar voor de SDG’s. Een veelzeggend principe hiervan is ‘Leave no one behind’ (Niemand mag achterblijven).

Inheemse volken vragen respect en erkenning als beste bewakers voor natuurbehoud

Inheemse Volken willen respect en erkenning van de wijze waarop wij met moeder aarde omgaan en onze natuurlijke omgeving in stand houden. Tijdens de conferentie in Peru van 13 – 18 oktober 2019 werd gesproken over beschermde gebieden. Inheemsen uit Latijns America en het Caraïbisch gebied hebben gedemonstreerd hoe wij onze gebieden in stand houden. Met ondersteuning van IUCN, de grootste milieu organisatie die in de wereld over beschermde gebieden gaat, en het ICCA consortium (Indigenous and Local Communities Conservation Areas) dat als eerste wereldwijd opkwam voor de inheemse bestuurssystemen voor het beschermen van traditionele leefgebieden, hebben Inheemse vertegenwoordigers uit Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied met elkaar gepraat over het versterken van onze eigen structuren en erkenning daarvan door nationale overheden.