Author Archives: Carla

Voorlichting over Covid-19 vaccin hoognodig

De voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Theodoris Jubitana, pleit voor verbetering van de communicatie met en in de dorpen. Aangezien deze te wensen overlaat, wenden de mensen zich tot informatie op sociale media. “Het internet en de radio- en televisieontvangst in vele dorpen zijn zwak, waardoor de mensen weinig informatie krijgen over het coronavirus en het vaccin”, zegt Jubitana.

De Inheemse leider doet een beroep op zijn volk om zich eerst te laten voorlichten door officiële instanties om daarna een goed overwogen besluit te nemen. Dorpshoofden hebben in zoommeetings met de gezondheidsautoriteiten aanbevolen om dorpelingen te trainen die op hun beurt huisbezoeken doen om mensen in de gemeenschappen te informeren over onder andere het vaccin.

De Inheemsen in Paramaribo en de omliggende districten blijken zeer sceptisch tegenover het Covid-19 vaccin. De informatie op sociale media over de ernstige bijwerkingen van het vaccin, heeft de mensen huiverig gemaakt. “Daarom moet deze issue goed uitgekristalliseerd worden door de overheid. Artsen van bijvoorbeeld Medische Zending en de Regionale Gezondheidsdienst moeten uitleggen wat het vaccin inhoudt en wat de risico’s hiervan zijn. Ook moet uitgelegd worden wie kwetsbaar is voor het prikje en wat de bijwerkingen zijn, want dat is nog heel vaag”, vindt de VIDS-voorzitter.

Meer hierover leest u in de elfde editie van Maraka, het nieuwsblad van VIDS.

Na vijf jaar nog niets uitgevoerd van het Kaliña en Lokono Vonnis tegen de Staat Suriname

Vijf jaar geleden is de Staat Suriname door het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof veroordeeld vanwege mensenrechtenschendingen van de Kaliña en Lokono Inheemse volken van het Beneden-Marowijne gebied.  Dit vonnis is tot op heden niet uitgevoerd. De acht dorpen van Beneden-Marowijne, verenigd in de Organisatie van Kaliña en Lokono Inheemsen in Marowijne (KLIM) en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) blijven de nodige wegen bewandelen voor de volledige uitvoering van het vonnis.

Het vonnis werd door het Mensenrechtenhof uitgesproken op 25 november 2015 en trad op 28 januari 2016 in werking, op de dag dat de Staat Suriname officieel in kennis werd gesteld van de veroordeling.  In het vonnis zijn een aantal verplichtingen opgenomen die door de Staat moesten worden uitgevoerd binnen bepaalde termijnen die intussen allemaal al verstreken zijn, zonder dat de maatregelen zijn uitgevoerd.  Onder andere moet de Staat Suriname:

  • De collectieve rechtspersoonlijkheid van álle Inheemse en Tribale (Marron) volken wettelijk erkennen, hun grondenrechten wettelijk erkennen en hen een collectieve titel op hun grond verstrekken;
  • De nodige maatregelen treffen zodat Inheemse en Tribale volken effectieve rechtsbescherming in Suriname genieten (en dus niet steeds naar het Inter-Amerikaans Hof hoeven te stappen);
  • Een Ontwikkelingsfonds instellen, als genoegdoening voor de Inheemse volken van het Beneden-Marowijnegebied;
  • Zorgen voor rehabilitatie van het uitgemijnde gebied binnen het Wanekreek natuurreservaat.

Er zijn nog veel andere verplichtingen aan de Staat opgelegd die ook niet zijn uitgevoerd.