Monthly Archives: January 2022

VIDS vindt samenwerking met President Bolsonaro bedenkelijk

De Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS) spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over de samenwerkingsprojecten die President Bolsonaro van Brazilië bereid is uit te voeren met Suriname en ook Guyana. Bolsonaro staat bekend voor het schenden van de mensenrechten, met name de rechten van Inheemse volken in Brazilië en het uitvoeren van projecten die vernietigend zijn voor het milieu en wel met name kaalkap van het Amazone regenwoud, mijnbouw en aanleg van wegen in Inheemse gebieden.

De projecten waarover VIDS heeft vernomen vanuit de media, houden inderdaad in dat bossen zullen verdwijnen door insfrastructurele werken waarmee de verrijking die Suriname biedt aan haar eigen bevolking en de wereld, namelijk het vasthouden van koolstofdioxide -een belangrijke gifstof dat bijdraagt aan klimaatverandering- teniet wordt gedaan. Voor de Inheemse volken en zeker die thans nog vrij geïsoleerd in het zuiden van Suriname wonen en leven van de bossen, heeft het grote invloed op hun cultuur en traditie. Door de Inheemse leefwijze zijn bossen en ecosystemen eeuwenlang in stand gehouden hetgeen echter in één klap vernietigd wordt door de aanleg van wegen en andere infrastructurele werken.

VIDS bespreekt brandende vraagstukken met regeringstop

Het bestuur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) had afgelopen maandag 10 januari een ontmoeting met de regeringstop, waaronder president Chan Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers van TCT, NH en Bibis. Ook DNA-voorzitter Marinus Bee was aanwezig, evenals de voorzitter van de DNA-commissie van rapporteurs over de conceptwet Collectieve Rechten van Inheemse volken en Tribale volken, Asiskoemar Gajadien, en verder Patricia Meulenhof, voorzitter van de presidentiële commissie Grondenrechten.

Bij deze topontmoeting heeft het VIDS-bestuur brandende vraagstukken ter sprake gebracht. Het betreft de conceptwet Collectieve Grondenrechten, het Kaliña en Lokono vonnis, goudwinning in Zuid-Suriname, verruwing van de criminaliteit, de conceptwet Grondconversie (omzetting grondhuur naar eigendom), basiszorgverzekering, vrijhandelszone in Oost-Suriname, de slechte staat van diverse vliegvelden in het binnenland en het op handen zijnde programma van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).